top of page
Search

De Coronacrisis en de kleine ondernemer

De kleine ondernemer is de sigaar. Hoe haal je het in je hoofd te gaan ondernemen met een kleine fysieke winkel? Wat bezielt je? Om het maar niet te hebben over je drive...

Alle pijlers staan op rood. Al jarenlang staat de fysieke markt, met name in Nederland, onder druk, we kopen ons gek, online. Steeds meer online. Online shoppen is 'het ding'.


En nu al helemaal met de Coronacrisis. In eerste instantie vanwege de angst om in contact te komen met anderen en daarna vanwege de (aanhoudende) maatregelen. En de steunpakketten van de overheid, tsja als ik het een beetje uitzoek vallen deze kleine ondernemers

vaak tussen wal en schip. Hoe ontzettend bedreven moet je dan zijn? En wat is die bedrevenheid? Ga je tegen de stroom in? Of zit er nog potentie in de fysieke winkel?

Bij uitvraag blijkt dat de ondernemer graag onder de mensen is en ook de plek wil zijn waar mensen bijeen komen. Zij hebben ook vaak een echte missie, namelijk een beweging in gang brengen voor een ander soort dienst of product omdat ze zien dat het er nog niet is, of persoonlijk contact heel erg voorstaan.Nu zijn we gekomen bij het moment dat er een crisis is en dat kleine ondernemers het nog zwaarder hebben. Zij krijgen de klappen te verwerken, vaak met persoonlijk financieel verlies. Vaste lasten gaan door terwijl er bijna tot geen inkomsten binnenkomen (bij sommigen zelfs nog maar 10%). Je bent ook nog eens overgeleverd aan de grillen van je leveranciers en je vaste leveranciers zoals je huurbaas etc. Kortom je onafhankelijkheid, je vrijheid is ook nog eens weg. Misschien zit je zelfs ook nog met kinderen thuis... Tijd om te schakelen, na te denken heb je niet. En dan de continue stroom aan 'ellende' in het nieuws, die continue stroom aan negatieve voorspellingen en dan ook nog eens de concurrentie met grotere slagkracht, de online branche ( BOL.com) of online supermarkten die het voor de wind gaat.Hoe je kan je dit nu omzetten in weerbaarheid en veerkracht, kan je terecht bij instanties of je netwerk, midden- kleinbedrijf of andere branche organisaties die je helpen? Zoek je contact met anderen? Want ja JIJ moet het zelf doen en zo voelt dat nu als nooit tevoren. Niemand anders staat op of het doet het voor je.


Weet je wat jouw kracht is, kleine ondernemer? Je bent flexibel, je hebt een enorme lef, dapper ben je, je hebt een visie, gemeenschapszin en oog voor de omgeving is jou waarschijnlijk ook niet vreemd.

Wat kan je dan doen? Je ombuigen. NU. Nu je stilstaat is de tijd aangebroken om om te buigen. Je hebt een keuze voor je onderneming: DO or DIE.

En DO staat voor kansen aanpakken, niet je laten leven als ondernemer maar vanuit dit kleine stukje stilstand nagaan wat de toekomst kan brengen en of je in lijn was met die stappen?

Alleen dan heb je een kans om op te wassen tegen de concurrent. Ik geloof niet in meer, meer, meer afzet, want daar win je het niet van van die grote partijen als BOL.com Aliexpress en grondstoffen zijn eindig. In People Planet Profit is hierover een artikel verschenen: "Hij is een wereldboekhouder. Niemand weet beter dan de Noorse hoogleraar Harald Sverdrup wat ons nog rest aan grondstoffen. Zijn computers berekenen wat er nog in de aarde zit, hoeveel we daar nog uit kunnen halen en zelfs hoeveel we de komende jaren nodig zullen hebben. Het enige dat hij niet kan is deze voorraden eerlijk verdelen. De laatste metalen zouden naar die bedrijven moeten gaan die het mogelijk maken ze weer volledig te hergebruiken. Anders zit de wereld echt heel snel zonder. Wie neemt deze taak op zich?" "Nog steeds wordt er ook door het Nederlandse bedrijfsleven meewarig gereageerd op deze dreigende boodschap. Afnemers van grondstoffen geloven dat er ‘op deze grote wereld’ nog voldoende restvoorraden te vinden zullen zijn. Ze verwachten bovendien dat er ’te zijner tijd’ wel alternatieven zullen zijn. Sverdrup spreekt dit alles tegen." Het bedrijfsleven zegt dat er nog voldoende voorraad is, al zou dat zo zijn voor de komende jaren, dat ten eerste. op een gegeven moment is het op EN ten tweede. er is al zo veel geproduceerd dat alles er al is. Met alles dat er al geproduceerd is zou je al genoeg hebben en hoeven er geen nieuwe grondstoffen gebruikt te worden, alleen maar de keten anders in te richten:Zie hier de herinrichting zoals door RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, geschetst.

En ja, ga je als ondernemer dan tegen de stroom in? Of eigenlijk, je versnelt de stroom van de internationale doelstellingen op dit gebied.

Kijk waar je al staat met je onderneming. Wat is jouw stap op de ladder voor de toekomstvisie van de overheid en hoe pas je daarin?

Er zijn 1001 organisaties zoals MVO, Nederland Circulair! en nu weer een nieuwe mooie tool van Het Groene Brein met overzichten over welke initiatieven er zijn, alleen zijn er bar weinig programma's, consultants die klaarstaan voor:

a. De kleine ondernemer die aan de hand helpt met de stappen op weg naar duurzame groei.

b. Meehelpen om na te denken nieuwe uitvindingen duurzaam te maken en de juiste doelgroep en afzetmarkt aan te boren.

c. Enthousiasme te genereren, toekomstperspectief te blijven zien en met de beste mogelijkheden goede PR tips te geven.

d. Originele en te gek passende samenwerkingen opzoekt.


Dat is nu juist de kracht van MeerwAarde.


Als je verder wilt met je onderneming of zelfs gaat starten, laat dit een moment zijn dat jij jezelf perspectief biedt! Ben je nieuwsgierig of eigenlijk misschien wel op zoek naar handvatten voor duurzaam en circulair ondernemen? Heb je hulp nodig laat het weten?
Er is een hulplijn voor ondernemers ingericht. Vraag om hulp!


26 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page