top of page
Search

Lead! Leiderschap met een goede missie.

Updated: Jan 22, 2021

Op mijn website heb ik het erover dat bewezen is dat mensen vaker geneigd zijn om te kopen bij bedrijven die 'goed doen'. In het Engels is dat 'leading with purpose' (vrij vertaald, letterlijk is het niet zo goed te vertalen). Ik wil hier dieper op ingaan. Wat is dit eigenlijk en wat zijn de voornaamste lessen die je als ondernemer, als innovator hieruit kan meenemen? Gebaseerd op een onderzoek van Porter (2019, Cone Purpose biometrics study) zal ik er een aantal uitlichten.


Ten eerste beginnen zij met het benoemen van de context (ik houd van beginnen vanuit de context): 'In een wereld van snelle, technologie-gedreven maatschappij, hebben consumenten vele koopopties met een vingerklik geregeld, vandaag de dag zoeken consumenten naar meer, en dus niet alleen grotere, snellere en slimmere opties. Vaak zijn ze juist op zoek naar een diepere connectie'.


Ze sommen in dit onderzoek 6 'takeaways' op. Ik licht er een aantal uit die wellicht nieuw zijn en niet voor de hand liggen; de eerste is, de rol van bedrijven groeit - verder dan de operationale voetafdruk. Het gaat niet alleen om problemen dicht bij de consument, juist ook over problemen die persoonlijk dicht bij de consument staan, en ook de problemen die veelal in het nieuws worden genoemd. Kortom, het gaat verder dan je eigen bedrijf of je eigen directe omgeving.

Een andere 'takeaway' is het uitleggen van je 'purpose' (doel). Als je als onderneming bij de consument aangeeft met welk doel je iets maakt of doet dan bouw je een diepere connectie die zich in het algemeen vertaalt in een sterker gevoel van vertrouwen, loyaliteit en gunst. (Dit komen we uiteraard ook vaker tegen in marketing). Zij zullen dan eerder geneigd zijn om extra moeite te doen om het product te halen, daar waar ze de connectie voelen, ook al kost dit extra moeite.


We definiëren 'purpose' als de authentieke rol en waarde van een organisatie in samenleving, waardoor ze tegelijkertijd kan groeien in zaken en een positieve invloed kan hebben op de wereld.

En dat is exact wat nu zo mooi is en waar toch iedereen een bijdrage aan zou kunnen leveren?

  • Groei in zaken (business).

  • Positieve invloed op de wereld.

BAM, win-win toch? De laatste decennia zijn deze uitgangspunten gezien als twee uitersten, niks is minder waar.

In het artikel "Hoe investeren in de natuur miljardenwinsten oplevert" van VPRO Tegenlicht (13 november 2020, Barbara Schenkels) klinkt het veel belovend. Laten we het platslaan, dankzij 'ecosysteemdiensten' (diensten van de natuur) kunnen we als mens op de aarde leven.

Niet alleen overheden en gemeenten, maar ook steeds meer bedrijven en investeerders zien in dat ze grote financiële risico’s lopen als ze geen rekening houden met de natuur. 'We komen erachter dat het eigenlijk goedkoper is om de natuur beter te beschermen, dan haar te repareren'.

Er worden inmiddels metingen gedaan naar natuurlijk kapitaal door het Centraal Bureau van de Statistiek. Lars Hein, hoogleraar Ecosysteemdiensten meet samen met internationale collega's de waarde (in geld) aan wat natuurlijke bronnen leveren, wat er in het ecosysteem te vinden is en de afhankelijkheid van de mens in de natuurlijke leefomgeving. Dit moet uiteindelijk resulteren in de juiste balans tussen mens en natuur.

Eigenlijk wel opmerkelijk toch? Dat we zodoende de vertaalslag doen van de natuur naar 'onze' wereld.


Laten we eens kijken. Waar komt het vandaan dat we de natuur in geldwaarde moeten uitdrukken voordat we de vertaalslag kunnen doen naar de waarde van de natuur? En zijn we er dan? Begrijpen mensen dan de waarde van de natuur, de natuurlijke bronnen en grondstoffen?We leven in een systeem. In dit systeem is het zo dat geld een ruilmiddel en de norm is. Vanuit dit systeem denkend, als uitgangspunt, proberen we de wereld van de natuur en economie bij elkaar te brengen. Door de natuur in kapitaal uit te drukken en anderzijds om voor elkaar te krijgen hoe natuurlijk kapitaal hier baat bij heeft in het ecosysteem, zodat ze in harmonie kunnen zijn (zie het model hierboven).


Ondernemen vanuit de basis, met echt alleen natuurlijke materialen, is wel heel ambitieus maar je kan als ondernemer zeker stappen nemen om zo goed mogelijk te ondernemen zodat je stappen neemt voor een duurzame toekomst.


Dit zijn de stappen:

  • Startende ondernemers en uitvinders en innovators: Doe uitgebreid onderzoek naar product of dienst dat je af wil nemen of wat je benadert, hoe wordt het gemaakt en welke materialen en grondstoffen, hoe lang gaat het mee en is de prijs daarom goed uit te leggen? Staat de leverancier achter zijn product, wat is de garantie die de leverancier jou geeft en hoe verloopt de communicatie? Kortom, wat doet deze leverancier precies aan ondernemerschap met oog voor omgeving? Vaak kan je informatie online vinden, bekijk keurmerken of schrijf eens je branche-organisatie aan.

  • Als al bestaande ondernemer, ga eens na, of jouw leveranciers zo goedkoop mogelijk leveren of dat zij nadenken over hoe duurzaam en hoe hun product gemaakt wordt? Gaan ze mee met mogelijke ontwikkelingen en vertellen ze jou als ondernemer daar ook over? Leveren ze altijd wat ze zeggen te doen in de kwaliteit? Zorg dat je ook eens een actieve uitvraag doet bij je klanten naar de producten die ze hebben gekocht. Dat vinden ze heel erg fijn en levert je heel veel waardevolle informatie op.


Bedenk na het lezen van dit stuk dat als je meer 'purpose' wil hebben met jouw bedrijf en een betere aansluiting wil vinden bij je doelgroep dat je straks een enorme aantrekkingskracht hebt naar je klant toe. Die heeft iets aangeschaft dat zo veel mogelijk in harmonie is met de natuur en omgeving. Zo werk je gewoon ineens met je onderneming naar een inclusief systeem van ondernemen met winst voor mens en natuur. Win-win.


Wil je meer weten over de te nemen stappen? Kan ik je helpen in de weg naar 'purpose'? Laat het vooral weten! Zie je wel wat in een betere connectie en leiderschap met je kleine onderneming?

Of deel over welke hobbels jij tegenkomt?
36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page